Geo-IDV is analytisch, betrokken, daadkrachtig, deskundig, oplossings- en resultaat-gericht.
Onze offertes bieden een goede balans tussen kwaliteit en prijs.

Geo-IDV kan u daarom bij uitstek ondersteunen bij:

  • Het (laten) vervaardigen van kaarten en GIS-analyses,
  • Opbouw van registraties (administratief en grafisch),
  • Opleiden van beheerders en gebruikers,
  • Maken en uitvoeren van plannen, projecten en programma’s,
  • Advisering op diverse gebieden,
  • Voeren van regie en (interim) management,
  • Kwaliteitszorg, procesbeschrijvingen en audits,
  • Het aanbesteden van opdrachten,
  • Werven van personeel (vast, tijdelijk en inhuur),
  • Geven van overzicht en visie.