Geo-IDV is, op basis van jarenlange werkervaring binnen de gemeentelijke overheid, als bedrijf gespecialiseerd in actuele overheidsvraagstukken:

  • Basisregistraties (BAG, WKPB, WION, BGT, WABO, WOZ  etc.),
  • ICT en Geo-ICT (Data, automatisering, ITIL, processen),
  • Ruimtelijke informatievoorziening (CAD, GIS, Geo),
  • Elektronische dienstverlening (OL2000, KCC, e-formulieren),
  • Integraal- en Interim management,
  • Kwaliteitszorg en auditing.
  • Omgevingswet (DSO), Common Ground en digitalisering.

Het is niet voor niets dat de term Integrale Dienstverlening (IDV) toegevoegd is aan de naam.

Door de (werk)ervaring binnen de diverse overheden (provincie, gemeente, rijkswaterstaat en Defensie), en een breed netwerk van ondersteunende dienstverleners, is het mogelijk in bijna alle situaties een passende oplossing te bieden.